Připojte se k nám

Kategorie

O Grofeu

Grofeo je zcela unikátní projekt, který nemá nikde na světě obdoby. Kombinuje výměnu – kde nejste omezeni pouze na peníze – se sociální sítí.

Všichni máme potřeby, touhy, sny. Všichni něco potřebujeme – o tom není pochyb. Společnost vznikla proto, že je jednodušší žít ve skupině lidí, než samostatně – společně, když každý jedinec funguje tak jak má, se všichni můžeme mít dobře. Jeden umí vařit, druhý zase rozumí ekonomii atp.

Navzájem spolu uzavíráme výměny (zaplatíme za jídlo, konzultaci) a tak uspokojujeme své potřeby a chtění.

Když říkáme, že zaplatíme, tak tím ale nemusíme nutně myslet peníze. Od té doby, co se vše omezilo jen na peníze a předmětem většiny výměn se právě peníze staly, to jde s civilizací spíše z kopce, než do kopce. Dříve, na tržištích, vše nebylo omezené jen na peníze – peníze neexistovaly – existovaly sice různé druhy kovů, dražší, levnější, každopádně se běžně měnilo zboží za zboží, služby za služby atd. A věřte nebo ne, celá ekonomika fungovala lépe.

Od té doby, kdy se výměna omezila pouze na peníze, dala možnost silnějším, řídit životy slabších. Ten kdo nakumuluje větší množství peněz, má moc nad těmi, kteří tolik peněz nemají. To vytváří velkou nesvobodu a velké rozdíly ve společnosti. Pokud si navzájem budeme moct pomáhat i bez peněz, budeme tvořit vlastní trh – který nebude ovládán nadnárodními společnostmi a dokonce i stát bude ztrácet na své moci.

Není cesta být pouze bez peněz, vždy bude něco cennější než něco jiného, každopádně vyvážením této převahy – že vše je o penězích – by pomohlo nám všem. A proto je tu Grofeo.

Zároveň to dříve fungovalo lépe i v mezilidských vztazích. Protože skrz výměnu se i seznamujeme, poznáváme. Aby toto bylo pochopeno, musíme si uvědomit, že dokud má člověk Ego – je zištný. Tudíž vše dělá z nějakého důvodu, pro nějaký pocit, pro naplnění určitého přesvědčení, pro hmotný zisk atd.

Tudíž i vztahy mezi lidmi jsou výměna a tedy můžeme říct, že se skrz výměnu i seznamujeme, respektive díky výměně. Například, když se budete chovat k Vašemu kamarádovi/kamarádce dobře a on/ona se k Vám dobře chovat nebude, tak nebudete spokojeni a je i možné, že kamarádství ukončíte. Proč? Protože to nebyla dobrá výměna, více jste dali, než jste dostali.

Dříve na tržištích, lidé nechodili měnit jen zboží, služby atd., ale i si popovídat, rozvíjet a budovat vztahy mezi dalšími lidmi na tržišti. Potom měli zboží, jak se říká „z první ruky“ a další výhody, když se s dotyčným prodejcem více seznámili – poznali ho. Obchod a vztahy nebyli tak rozdělené jako dnes, vše bylo více neformální a propojené – protože výměna je všude a ve všem a rozhodně na tom není nic špatného.

Neříkáme, abyste se s někým více přátelili kvůli tomu, abyste měli šunku za lepší cenu, ale rozhodně to s tím souvisí a nemělo by se to oddělovat.

Proto není Grofeo jen místo, kde můžete měnit skoro cokoliv, ale je to i sociální síť, kde se skrz výměnu seznamujete a budujete si zázemí v podobě lidí, kteří Vám v životě opravdu mohou pomoc a být Vám – jak se říká „k něčemu“.

Posláním Grofea je, aby vše nebylo jen o penězích, aby byl změněn pohled na výměnu – obchod a tak k sobě lidé měli blíže. Více spolupracovali a pomáhali si navzájem – a tak jsme měli všichni život takový, jaký ho chceme mít.

Miloš Jurča,

Zakladatel a spolumajitel projektu